DE KC MASTERCLASS VOOR DE TANDEM DIRECTIE & IB/KC

Is het jullie ook opgevallen dat het steeds vaker over de nieuwe rol van de Kwaliteitscoördinator (KC’er) en de school als Professionele leergemeenschap gaat. Steeds vaker krijg ik van IB’ers/KC’ers en directeuren vragen, zoals:

Waarom wordt de IB’er nu ineens KC’er?
Wat zijn de rollen en taken van een KC’er?
Wat betekent dit voor de rollen en taken van de IB’er?
Hoe ontwikkelen wij als school naar een Professionele leergemeenschap?
Wat betekent dit voor onze rol als Directie & IB’er/KC’er?
Wat vraagt dit van de leerkrachten? En is het team hier wel klaar voor?
Hoe nemen we als tandem ons team hierin mee?

We kunnen er niet langer omheen, de onderwijskwaliteit moet omhoog. Door de komst van de KC’er komt de nadruk nog meer op het verbeteren van de onderwijskwaliteit te liggen. Om de onderwijskwaliteit te verhogen en de leerlingen optimaal tot leren te laten komen is het essentieel dat de leerkracht en zijn/haar vakmanschap weer centraal komt te staan. De leerkracht is de sleutel tot succes, oftewel tot het verhogen van de leerresultaten en daarmee de kansen van alle leerlingen. Dus is het noodzakelijk dat de focus op de leerlingenzorg wordt verschoven naar de leraar!
Veel scholen gaan om die reden met leerteams werken. Binnen de leerteams wordt er voortdurend aanpassingen aan het onderwijs gemaakt, zo wordt de onderwijskwaliteit van binnenuit verbeterd. Om van de school naar een lerende organisatie te ontwikkelen waarbij er sprake is van een professionele cultuur zullen er eerst wat stappen gezet moeten worden. Uiteraard is het belangrijk dat jullie als tandem Directie & IB/KC vooroplopen en het team hier goed in meenemen. In die zin wordt er een beroep op jullie formeel- en informeel leiderschap gedaan. Want:

Hoe geef je hier als tandem, ieder vanuit zijn/haar eigen rol, vorm aan?
Wat is hiervoor nodig?
Hoe ga je deze ontwikkelingen doorvoeren zonder de leerkrachten te overvragen?!
Wat vraagt dit van jullie formeel- en informeel leiderschap.

DUS HEB IK SPECIAAL VOOR JULLIE ALS TANDEM DE KC MASTERCLASS VOOR TANDEMS DIRECTIE & IB/KC ONTWIKKELD.

Tijdens de KC Masterclass voor Tandems Directie & IB/KC ontdek je:

Wat jullie visie is op leren en of deze visie zichtbaar is in het dagelijks handelen in de klas;
Hoe de rol van IB’er als KC’er concreet wordt vormgegeven bij jullie op school;
Hoe jullie als tandem leidinggeven aan het ontwikkelen van een lerende school;
Hoe jullie het werken met leerteams (verder) vormgeven en zo gedeeld leiderschap creëren;
Hoe jullie de leerteams vanuit data leren werken;
Hoe jullie samen met het team bouwen aan een professionele cultuur.

Als tandem Directie & IB/KC willen jullie graag werken op een school waar de onderwijskwaliteit op orde is. Dat alle leerlingen optimaal tot leren komen ongeacht de schoolweging van de school. Jullie leggen de lat hoog en verwachten dit ook van het team. Stap voor stap en goed afgestemd op de draagkracht van het team en met oog voor de individuele leerkracht.

Dit vraagt om bezinning en actie tegelijkertijd. Dus is het de hoogste tijd om samen als tandem een dag uit te zoomen en de bouwstenen die leiden tot een professionele leercultuur uit te werken. Zo kunnen jullie samen ontdekken hoe jullie de nieuwe ontwikkelingen praktisch en concreet vorm kunnen geven bij jullie op school. En hebben jullie je spaarzame tijd zinvol besteed aan het samen sparren met andere tandems, uitdenken het neerzetten van een professionele leercultuur op jullie eigen school.

Tijdens de live KC Masterclass voor tandems staan o.a.de volgende thema’s centraal:

Visie op leren
De rol van de KC’er
Leiderschap
Professionele cultuur
Professionele leergemeenschap

Dus fijn om hier praktische tips & tools voor aangereikt te krijgen.

Na een goedverzorgde lunch gaan jullie de concrete vertaalslag maken naar jullie eigen praktijk en verlaten jullie als tandem met jullie eigen plan van aanpak op zak het pand. Dus meteen in de actie!

Wie ben ik?

Mijn naam is Lucienne Gravestein. Als coach en schooladviseur van MT’s ben ik betrokken geweest bij verschillende kwaliteitstrajecten in het basisonderwijs. Ik weet wat er nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en kan je de juiste, kritische vragen stellen. Als oprichter van de eerste online IB-opleiding in Nederland heb ik inmiddels meer dan 400 IB’ers opgeleid. Zelf werk ik sinds ’95 in het onderwijs, van PO tot SO, nationaal en internationaal. Vanuit die (deze) ervaring zie ik dat er binnen scholen al veel kennis en ervaring aanwezig is. Een onbenut potentieel waar we ons in het Nederlands onderwijssysteem veel meer bewust van mogen zijn. Al mijn coaching en begeleiding is er dan op gericht om die kracht aan te boren. Zodat het onderwijs van binnenuit wordt verbeterd.

 

Waar bestaat de  1-daagse KC Masterclass uit?

Live dag op locatie incl. lunch
Theorie / sparren / good practices / plan van aanpak
Speciaal voor enthousiaste en proactieve IB’ers/KC’ers/Directeuren
Vindt plaats op: woensdag 9 oktober 2024 in hartje Utrecht
Investering: eenmalig E 297,- incl. BTW

Elke schoolcontext is anders en elke school kent zijn eigen uitdagingen. Superinteressant dus om óók van de andere tandems te leren tijdens de live KC Tandem Masterclass in hartje Utrecht.

Voor wie is de KC Tandem Masterclass?

Voor directeuren en hun IB’ers/KC’ers. Zijn jullie als tandem eraan toe om geïnspireerd te worden door middel van theorie, good practices, in wisselwerking met andere tandems Directie & IB/KC? Weet dat het een waardevolle dag wordt waar niet alleen geleerd, maar waar ook gerelativeerd wordt!

Wat IB’ers over de KC Masterclass zeggen:


De Masterclass 'De IB'er als KC'er geeft de IB'er handvatten voor de vertaling naar KC'er. Het geeft inzicht, biedt handreikingen en een start voor de praktijk. Een fijne inspirerende dag waarbij ervaringen worden gedeeld, er  ruimte is voor vragen en vooral wordt gekeken naar de onderwijspraktijk en hoe daarop aangesloten kan worden. Een aanrader voor iedere IB'er die meer wil weten over de rol van KC'er!

Nikkie Verboom


De Masterclass van IB naar KC is echt een aanrader! Een goed verzorgde dag in hartje Utrecht met duidelijke, compacte en praktische informatie van Lucienne en mede IB-ers om mee te sparren. Na de masterclass kun je meteen met een goed plan van aanpak aan de slag!
           
Femke Bakker                 

Scroll naar boven